Відео:
Uploading...
Про Компанiю
Фоторепортажі :
Інформація про господарську діяльність

Відомості про договори, укладені за 2017 рік ДК "Укрспецекспорт", загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
(редакція 2017 року)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року

БАЛАНС 2016

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 2016

БАЛАНС 2015

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 2015

БАЛАНС 2014

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 2014

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
(редакція 2012 року)

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
(редакція 1999 року)